Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
ΝΑΚΑΣ Saxophone Quartet
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Έργα για σαξόφωνο και εκκλησιαστικό όργανο των E. BOZZA, Α. MARCELLO, J. DEMERSEMMAN.
Έργα για κουαρτέτο σαξοφώνων των P. GLASS, M. NYMAN.
Έργα για κουαρτέτο σαξοφώνων και εκκλησιαστικό όργανο των A. GLAZOYNOV, Α. MARCELLO.S. RACHMANINOFF.
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Soprano saxophone, Alto Saxophone solo),
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΑΡΕΛΛΟΣ (Alto Saxophone),
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ (Tenor Saxophone),
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Barytone Saxophone),

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ εκκλησιαστικό όργανο

Ώρα: 20.00
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών