Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Συναυλία Θρησκευτικής Μουσικής
13 ΜΑΪΟΥ 2007
Έργα για εκκλησιαστικό όργανο και έργα φωνητικής μουσικής με τη συνεργασία των λυρικών τραγουδιστών Δημοσθένη Σταυριανού και Αλέξανδρου Δημητρόπουλου και του Ηλία Νέγρη εκκλησιαστικό όργανο
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών