Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Συναυλία Κλασσικής Μουσικής
04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007
Σόλο έργα για εκκλησιαστικό όργανο και έργα για πνευστά με το Τμήμα Χαλκίνων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών