Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Αφιέρωση Εκκλησιαστικού Οργάνου
06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
Συμμετοχή στην εκδήλωση αφιέρωσης του οργάνου της εκκλησίας μετά τα έργα ανακατασκευής του, με έργα εποχής Μπαρόκ
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών