Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Συναυλία Χριστουγεννιάτικης Μουσικής
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Έργα για εκκλησιαστικό όργανο με χριστουγεννιάτικο θέμα και έργα για ηλεκτρονικό όργανο με το Γιάννη Καραβία
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών